شماره حساب 1-2272020-101-1705  و شماره کارت مجازی  5029081014750216   به نام مرکز نیکوکاری محله اقدسیه - مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام  نزد بانک توسعه تعاون  آماده دریافت صدقات،هدایا ونذورات شما خیرین گرامی می باشد.

امیداست با توجه و عنایت شما گوشه ای از مشکلات این خانواده های آبرومند مرتفع شود.