مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام -شهرری

۱۱ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

جمع آوری صدقات در روز اربعین در بین زائران حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی

مرکز نیکوکاری محله اقدسیه همزمان با روز اربعین حسینی اقدام به جمع آوری صدقات در بین زائران حضرت عبدالعظیم الحسنی نمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بازدیدمسئول شبکه نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی مرکز و کارشناس امور بانوان شبکه نیکوکاری مرکز از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه

جناب آقای فراهانی  مسئول شبکه نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی مرکز و سرکار خانم حسنی کارشناس امور بانوان شبکه نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی مرکز روز یکشنبه 93/9/16 ساعت 10 صبح از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه بازدید نمودند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بازدید معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان تهران از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه

جناب آقای غریب نواز معاونت محترم توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان تهران روز پنج شنبه 93/9/13 ساعت 14:30 از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه بازدید نمودند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بازدید رئیس اداره امور مشارکتها و شبکه های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان تهران و مدیر کمیته امداد شهرستان ری از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه

جناب آقای راسترو رئیس اداره امور مشارکتها و شبکه های مردمی استان تهران و مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان ری جناب آقای صفاری از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه در روز چهارشنبه 93/9/12  ساعت 15 بازدید نمودند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جسله مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری محله اقدسیه و اعضای هیئت امنا مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه شورای اداری کمیته امداد امام خمینی شهرستان ری با حضور مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری محله اقدسیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه شورای تخصصی مددکاران شهرستان ری با حضور مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری محله اقدسیه


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه رئیس اداره مالیات شهرستان ری با نمایندگان کمیته امداد امام خمینی شهرستان ری با حضور مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری محله اقدسیه۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری محله اقدسیه با اعضای هیات عامل مرکز نیکوکاری محله دولت آباد

جناب آقای علی تات مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری محله اقدسیه با اعضای هیات عامل مرکز نیکوکاری محله دولت آباد جلسه ای داشتند و در مورد فعالیتهای مرکز نیکوکاری توضیحاتی فرمودند.

در ضمن در این جلسه جناب آقای نوری از کمیته امداد استان تهران در این جلسه حضور داشتند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بازدید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم (ع) از مرکز نیکوکاری

جناب سرهنگ طلوعی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم (ع) روز چهارشنبه  93/09/05 ساعت 18:30 از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه بازدید نمودند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
تماس با ما