مرکز نیکوکاری محله اقدسیه همزمان با روز اربعین حسینی اقدام به جمع آوری صدقات در بین زائران حضرت عبدالعظیم الحسنی نمود.