مرکز نیکوکاری محله اقدسیه اقدام به تعبیه دو عدد صندوق جهت جشن عاطفه ها در مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام - شهرری نمود.