سرکار خانم تاجیک مددکار خانواده محله اقدسیه در روز چهارشنبه مورخه 93/08/14 از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه - مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام بازدید نمودند.