مرکز نیکوکاری محله اقدسیه - مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام طی تفاهم با سرای محله اقدسیه به جهت استفاده نیازمندان محله  از پزشک عمومی و متخصص در سرای محله  اقدام نمود.