جناب آقای پاکبنیاد معاونت محترم مشارکتهای مردمی کمیته امداد شهرستان ری روز شنبه مورخ 93/08/24 در ساعت 20 از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه بازدید نمودند.