در این جلسه که در مورخ 93/7/8  با حضور جناب آقای صفاری مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان ری ، ائمه جماعات مساجد محله اقدسیه ، فرماندهان پایگاه ها و فرمانده حوزه 359 حسین بن علی جناب سرهنگ نصیری در مرکز نیکوکاری محله اقدسیه برگزار گردید در مورد فعالیت های مرکز نیکوکاری توضیحاتی ارائه گردید.