جناب آقای جعفر شربیانی دبیر هیئت رئیسه شورایاری محلات منطقه 20 در روز یکشنبه 93/9/2  از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه - مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام بازدید نمودند.