جلسه تعامل و همکاری با اعضای هیئت امنا مسجد حضرت اباالفضل(ع) در روز یکشنبه 93/10/7 ساعت 18 برگزار گردید.