مرکز نیکوکاری محله اقدسیه جهت کمک به آوارگان یمنی اقدام به جمع آوری این کمک ها نمود که مبلغ 278900 تومان جمع شد.