مرکز نیکوکاری محله اقدسیه به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم 2 عدد صندوق جمع آوری کمک به نیازمندان محله اقدسیه در مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام تعبیه نمود.