مرکز نیکوکاری محله اقدسیه همزمان با عید سعید مبعث اقدام به برپایی نمایشگاه گل های مصنوعی که توسط مددجویان این مرکز تولید شده ، نمود.