مرکز نیکوکاری محله اقدسیه اقدام به توزیع گوشت نذری در بین نیازمندان این مرکز نمود.