مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری محله اقدسیه در روز دو شنبه 94/3/25 بعد از نماز مغرب و عشا گزارشی از فعالیتهای 8 ماهه مرکز در بین نمازگزاران مسجد حضرت صاحب الزمان ارائه نمود و همچنین بروشور های مرکز در بین نمازگزاران توزیع گردید.