جلسه هیات عامل مرکز نیکوکاری محله اقدسیه در روز پنج شنبه 28 خرداد ماه با حضور اعضا برگزار گردید.