مرکز نیکوکاری محله اقدسیه به مناسبت عید سعید فطر اقدام به توزیع البسه به قیمت مجموع 11/000/000 ریال نمود.