جناب آقای پرویز سروری عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه 94/10/8 از مرکز نیکوکاری محله اقدسیه بازدید نمودند.